TRA CỨU THÔNG TIN THƯ VIỆN

Định dạng ngày/tháng/năm

số 6 Tháng 10.2020

Tác giả Tiêu đề Trang
Phan Thị Kim Phụng, Lê Hậu, Lê Minh Quân Nghiên cứu bào chế vi cầu metformin hydroclorid giải phóng kéo dài bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương
Lê Thị Hào, Nguyễn Ngọc Chiến Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano lipid metronidazol
Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Sỹ Tịnh Thùy, Trần Thị Thuý Nga, Trương Lê Mỹ Ngọc, Võ Thanh Phương, Huỳnh Nhật Lễ Phạm Đình Long Hưng, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí1, Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế hoạt tính interleukin-18
Nguyễn Lê Anh Tuấn, Hoàng Viết Nhâm, Mai Thành Tấn Bùi Thị Hoàng Linh, Võ Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ ức chế hoạt tính interleukin-17A trong điều trị các bệnh tự miễn
Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Sỹ Tịnh Thùy, Trần Thị Thuý Nga, Trương Lê Mỹ Ngọc, Võ Thanh Phương, Huỳnh Nhật Lễ Phạm Đình Long Hưng, Thái Khắc Minh, Lê Minh Trí1, Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế hoạt tính interleukin-18
Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Nhung, Tạ Thị Thu Hằng, Vũ Khánh Linh Sàng lọc các hợp chất có tác dụng điều trị bệnh Covid-19 dựa trên mô hình in silico theo tác dụng ức chế protein S của virus SARS-CoV-2