Cơ sở lao động có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp được quản lý còn thấp

21/12/2023, 04:54

SKV – Ngày 26/11, Chi hội Nam y Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” lần thứ I – năm 2023.